Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020

20.12.2019

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v Novom roku 2020!

****
Úrad vlády SR
Sekcia finančných programov
Odbor grantov EHP a Nórska