Výberový proces prvých troch výziev v programe Klíma ukončený!

02.12.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.

Bližšie informácie o výsledkoch výberového procesu nájdete priamo na stránke správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia: https://www.minzp.sk/eea/aktuality/vysledky-vyberoveho-procesu-ramci-vyziev-acc01-acc02-acc03-programu-sk-klima.html.


Národný kontaktný bod, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oceňuje tento významný progres v implementácii programu Sk-Klíma.