Výskumná agentúra: Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na podporu start-upov (BIN SGS 01) sú známe

23.09.2021

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 10.9.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.V rámci Výzvy bolo prijatých 31 žiadostí v požadovanej výške grantov 5 264 122,74 €, z toho bolo schválených 6 žiadostí o projekt v celkovej výške 968 103 €.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN SGS01, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Výzva bola vyhlásená 29.6.2020 s cieľom podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.  Start-upy mohli žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.Výzva bola uzatvorená 23.10.2020.


Bližšie informácie o programe Rozvoj obchodu inovácií a MSP