Výskumná agentúra: Výsledky výzvy zameranej na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01) sú známe!

12.01.2022

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 22.12.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci Výzvy bolo prijatých 25 žiadostí v požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €, z toho bolo schválených 13 žiadostí o projekt v celkovej výške 9 463 703,99 €.

Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN 01 nájdete na stránke správcu programu - Výskumnej agentúry: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-aktuality/652-vysledky-vyberoveho-procesu-v-ramci-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania-bin-01-su-zname

Výzva bola vyhlásená 17.6.2021 s cieľom podporiť malé, stredné a veľké podniky v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur. Výzva bola uzatvorená 17.9.2021.