Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT03 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA

01.07.2022

Dňa 2.11.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 vydal Rozhodnutie o udelení grantu (rozhodnutie o podporení projektov) pre 8 projektov z výzvy CLT03 vo výške 1 374 898 EUR.

Aktuálne dňa 17.6.2022 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu vydalo Dodatok k Rozhodnutiu a schválilo ďalšie 3 projekty z rezervného zoznamu výzvy CLT03 v objeme 421 585 EUR.

Celkovo je teda v rámci výzvy podporených 11 projektov v objeme 1 796 483 EUR. Všetky projekty budú realizované v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska a/alebo Islandu. 4 projekty sú umiestnené naďalej na Rezervnom zozname výzvy CLT03.

Výsledky výziev môžete nájsť: TU