Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP2)

17.10.2023

Výsledky výzvy LDIDP2

Dňa 22.9.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021, rozhodlo o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDIDP2.

Výzva LDIDP2 na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené a implementované projekty bola vyhlásená dňa 22.06.2023 a uzavretá 24.07.2023. Celkovo bolo predložených 11 žiadostí na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 1 596 227 eur.

Celkovo 1 projekt implementovaný z výzvy LDI01, 2 projekty implementované z výzvy LDI02 a 5 projektov implementovaných z výzvy LDI03 budú podporené v rámci výzvy LDIDP2 vo výške 585 581 eur.  

Na rezervnom zozname je 1 projekt z výzvy LDI01 a 2 projekty z výzvy LDI02, tiež sú na rezervnom zozname aj aktivity z podporených projektov z výzvy LDI01 a LDI03.

Výsledok výzvy:

Číslo žiadosti Prijímateľ Názov projektu Schválený dodatočný  grant
LDI02024-DP2 Obnovme Gemer, n.o. Centrá obnovy Gemera 84 204,00 €
LDI02015-DP2 nezisková organizácia Projekt DOM.ov Inkluzívne susedstvá 154 887,00 €
LDI03017-DP2 Agentúra práce BBSK, n.o. Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov 55 059,00 €
LDI03025-DP2 Obec Zborov Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove 81 153,00 €
LDI01003-DP2 Mesto Spišská Belá SpoluBližšie (TogetherCloser) 32 500,00 €
LDI03022-DP2 Karpatská nadácia UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít 72 181,00 €
LDI03021-DP2 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu Misia 1000 73 975,00 €
LDI03020-DP2 Centrum komunitného organizovania Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku 31 622,00 €
LDI01005-DP2* Mesto Moldava nad Bodvou Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority  s majoritou. 52 331,00 €
LDI03020-DP2
(Aktivita č.3)*
Centrum komunitného organizovania Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku 7 697,00 €
LDI01003-DP2
(Aktivity č.2 a 3)*
Mesto Spišská Belá SpoluBližšie (TogetherCloser) 140 000,00 €
LDI02028-DP2* Mesto Svidník Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity 83 765,00 €
LDI02012-DP2* Združenie mladých Rómov  Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“ 475 746,00 €
       
*Rezervný zoznam