Výzva z Fondu pre Bilaterálne vzťahy pod programom Domáce a rodovo podmienené násilie otvorená!

20.12.2022

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú na bilaterálne iniciatívy medzi subjektami z Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky pôsobiacimi v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia.


Dokumenty k výzvam, podmienky podpory, výberové kritériá a ďalšie potrebné informácie nájdete na linkoch: