Výzvy GGC01/GGC02 – hľadáte ukrajinského partnera?

18.11.2019

Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ dňa 26.09.2019 v Košiciach zorganizoval  úspešný Informačný deň a Seminár pre budúce partnerstvá pre Otvorenú výzvu GGC01 a Výzvu Schémy malých grantov GGC02. Na podujatí sa okrem potenciálnych žiadateľov  a partnerov zo Slovenska a Ukrajiny zúčastnili aj potenciálni projektoví partneri z Nórska. Na podujatí mali účastníci možnosť zoznámiť sa a nadviazať kontakty s celkovo štyrmi organizáciami z Nórska: Radou mládeže kraja Troms, Severná Univerzita Obchodu, Mestskou radou Nortland a Mestskou rozvojovou spoločnosťou mesta Sør-Varanger).

Na základe kontaktov vymenených počas podujatia, oslovil potenciálny projektový partner z Ukrajiny Správcu programu, nakoľko momentálne hľadá vhodnú inštitúciu, s ktorou by mohol pripraviť projekt a podať žiadosť o projekt. Správca programu by touto cestou chcel posmeliť potenciálnych žiadateľov, aby priamo oslovili potenciálneho projektového partnera z Ukrajiny a prerokovali možné projektové nápady!

V odkaze nižšie si môžete pozrieť listy od potenciálnych projektových partnerov z Ukrajiny:


Zároveň zverejňujeme kontakt – pavel.zajac@gmail.com – na Obchodno-priemyselnú komoru Ukrajiny, ktorá vie pomôcť  slovenským žiadateľom o projekt nájsť si  vhodného ukrajinského partnera.

 

 

Fotogaléria