Zahraničný správca programu Innovation Norway - program "Sociálny dialóg - dôstojná práca" - Otvorenie výzvy

08.08.2018

Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil svoju výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca".

Cieľom programu je posilnenie spolupráce medzi zamestnávateľskými organizáciami, odborovými organizáciami a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce. Program podporí sociálny dialóg a prispeje k tomu, aby prijímateľské krajiny boli lepšie vybavené na riešenie problémov nezamestnanosti a aby boli podporené osvedčené postupy v oblasti dôstojnej práce v úzkej spolupráci s nórskymi partnermi.
 
Všetky bližšie informácie sú k dispozícii tu:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/ 

Termín na predkladanie žiadostí o projekt je 7. február 2019, 13:00 hod.
 
Tento program nespravuje slovenský správca programu, ale Nórska vládna agentúra pre inovácie (Innovation Norway), preto ak máte nejaké otázky je potrebné kontaktovať priamo správcu programu - Innovation Norway na emailovej adrese: decentwork@innovationnorway.no

https://www.youtube.com/watch?v=oeruEZpk5rY