!ZRUŠENÉ! Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

09.03.2020

Oznamujeme Vám, že plánované stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy DGV02 zameranej na intervenčné tímy na lokálnej úrovni poskytujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí, dňa 10. 03. 2020 v Účelovom zariadení Bystrica v Banskej Bystrici bolo z preventívnych dôvodov v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom ZRUŠENÉ.

O ďalšom postupe v súvislosti s pripravovanou výzvou DGV02 Vás budem informovať prostredníctvo web stránky eeagrants.

Ďakujeme za porozumenie.