Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca"


Vyročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2019 - v originálnom anglickom znení

Vyročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2020 - v originálnom anglickom znení

Vyročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2021 - v originálnom anglickom znení

Výročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2022 - v originálnom anglickom znení

Výročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2023 - v originálnom anglickom znení