Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca"


Často kladené otázky (FAQ) k implementácii projektov - výpočet spolufinancovania a zádržného k prvej zálohovej platbe a predkladanie vyžiadanej dokumentácie potrebnej k podpisu projektovej zmluvy (aktualizované k 9.12.2020)


Vyročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2019 - v originálnom anglickom znení

Vyročná programová správa (Annual Programme Report) za rok 2020 - v originálnom anglickom znení