Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


Obrázok ku správe:Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Nová bilaterálna výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne je vyhlásená!

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Nová bilaterálna výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne je vyhlásená!

20.12.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 30. decembra 2021 bilaterálnu výzvu GGCBF03 na…

Obrázok ku správe:Bilaterálna výzva GGCBF02 vyhlásená dnes!

Bilaterálna výzva GGCBF02 vyhlásená dnes!

30.09.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 30. septembra 2021 bilaterálnu výzvu GGCBF02 na…

Obrázok ku správe:Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 - AKTUALIZÁCIA

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 - AKTUALIZÁCIA

13.10.2020

Dňa 20. júla 2020 Úrad vlády SR ako vtedajší Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného…

Obrázok ku správe:Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného…

Obrázok ku správe:Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02

10.08.2020

Dňa 20. júla 2020 Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP…

Obrázok ku správe:Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie

Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie

04.02.2020

Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky…

Obrázok ku správe:Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

28.01.2020

Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb…

Obrázok ku správe:Výzvy GGC01/GGC02 – hľadáte nórskeho partnera?

Výzvy GGC01/GGC02 – hľadáte nórskeho partnera?

19.12.2019

Správca programu – Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy GGC01 a GGC02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie…