Priebežné výsledky výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra

Výzva schémy malých grantov CLT03 bola vyhlásená 30.10.2020 a uzatvorená dňa 25.2.2021 a celkovo 73 žiadostí o projekt bolo predložených v celkovej výške 12 605 493 EUR. Dňa 11.8.2021 prebehlo zasadnutie Výberovej komisie pre program Kultúra a 8 projektov bolo zo strany Výberovej komisie navrhnutých na podporu. 7 projektov bolo navrhnutých do rezervného zoznamu pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov.  

Priebežné výsledky výzvy CLT03