Často kladené otázky a odpovede k výzve LDI01 zameranej na vytvorenie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

03.11.2020

Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI01 (zameranú na vytvorenie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch). 

Dúfame, že tieto informácie prispejú k príprave kvalitných projektov.

Často kladené otázke sú publikované spolu s výzvou LDI01.