Druhá výzva DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená!

12.05.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 14. mája 2021 otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

Cieľom v poradí druhej výzvy DGV02 programu Domáce a rodovo podmienené násilie je podpora už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí a integrácia týchto služieb do intervenčných tímov na lokálnej úrovni.

Rodina nie je vždy ideálnym a bezpečným miestom pre život a tento problém ešte viac zvýraznila pandémia COVID-19. Jedným z negatívnych prejavov koronakrízy je aj nárast domáceho násilia. Práve preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prichádza s pomocou pre služby venované obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny zároveň OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty.

Zlepšiť situáciu v tejto oblasti na Slovensku je cieľom vyhlásenej otvorenej výzvy na podporu služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Cieľom je podporiť intervenčné tímy, ktoré na lokálnej úrovni poskytujú služby pre obete domáceho a rodového násilia. Z prostriedkov Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR je na výzvu, ktorú spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčlenených približne 3,33 milióna eur. O granty sa môžu uchádzať poskytovatelia sociálnych služieb, obce a kraje do 16. septembra 2021.


Výzva DGV02