Informačný seminár k výzve LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

05.08.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, skrátene „Miestny rozvoj a inklúzia", oznamuje, že Informačný seminár k výzve LDI01, vrátane predstavenia potenciálnych nórskych partnerov a možnosti individuálnych rozhovorov, sa uskutoční:

  • 10. septembra 2020 so začiatkom registrácie o 9:00 hod.
  • Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, Košice

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/UdWtW8JDFdogkGpd6

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade naplnenia kapacitných možností. Registrácia je otvorená do 4. septembra 2020.

Znenie výzvy LDI01 nájdete tu: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ld01/

Tešíme sa na Vašu účasť.