Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou sa môže začať!

16.09.2019

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora vysoko kvalitných projektov primárne zameraných na národnú inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Cieľom výzvy GGC02 v rámci schémy malých grantov je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami na miestnej úrovni, a teda príležitosť pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine realizovať menšie projekty v spomínaných oblastiach.


Dňa 26. septembra 2019 v súvislosti s uvedenými výzvami Správca programu organizuje v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach pre potenciálnych žiadateľov ako aj potenciálnych partnerov Informačný deň a Seminár pre vytváranie budúcich partnerstiev s účasťou zástupcov z Nórskeho kráľovstva. Ide o jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi nórskymi  projektovými partnermi a nadviazať budúcu spoluprácu.


Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok z Bilaterálneho fondu programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ GGCBF01 na sieťovanie a budovanie partnerstiev s potenciálnymi donorskými partnermi bola zverejnené dňa 19. Augusta 2019 a môžete ich nájsť TU.