Najčastejšie kladené otázky a vypracované odpovede k výzve LDI02

04.11.2020

Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI02, ktorej cieľom je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Veríme, že tieto otázky a odpovede pomôžu žiadateľom sa lepšie zorientovať v podmienkach výzvy LDI02.

Často kladené otázke sú publikované spolu s výzvou LDI02.