Najčastejšie kladené otázky a vypracované odpovede k výzve LDI03

20.11.2020

Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI03. Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Veríme, že tieto otázky a odpovede pomôžu žiadateľom sa lepšie zorientovať v podmienkach výzvy LDI03.

Dokument bude priebežne aktualizovaný.

Často kladené otázke sú publikované spolu s výzvou LDI03.