Očakávaná výzva v oblasti kultúry otvorená!

30.10.2020

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 30.10.2020 vyhlásil otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy s kódom CLT03 zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Cieľom výzvy CLT03 je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti súčasného umenia.