Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT03 programu Kultúra

10.11.2021

Dňa 2. 11. 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu schémy malých grantov CLT03.

Výzva bola vyhlásená dňa 30. 10. 2020 a bola zameraná na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj na podporu bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Výzva schémy malých grantov CLT03 bola uzatvorená dňa 25. 2. 2021 a celkovo 73 žiadostí o projekt bolo predložených v celkovej výške 12 605 493 eur. Celkovo 8 projektov bude podporených v rámci výzvy vo výške 1 374 898 eur a všetkých 8 projektov bude implementovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska a/alebo Islandu. 7 projektov je umiestnených v rezervnom zozname pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov.  


Výsledky výzvy CLT03