Štátny pedagogický ústav - školenie pedagógov v súvislosti s ich prípravou na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

29.07.2021

Štátny pedagogický ústav, ktorý realizuje projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. 

Projekt je realizovaný v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia, ktorý je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Pre bližšie informácie navštívte webovú stránku Štátneho pedagogického ústavu: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/skolenie-pedagogov-priprava-statnu-jazykovu-skusku-z-romskeho-jazyka-c1.html