Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch bola predĺžená

25.09.2020

Správca programu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" - Úrad vlády SR dňa 25. septembra 2020 predĺžil termín výzvy LDI01 na predkladanie žiadostí o projekt, zameranú na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch do 30. novembra 2020.