Výzvy GGC01/GGC02 – hľadáte nórskeho partnera?

19.12.2019

Správca programu – Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy GGC01 a GGC02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Správcu programu oslovil potenciálny projektový partner z Nórska, ktorý na Slovensku hľadá vhodnú inštitúciu/inštitúcie, s ktorou/ktorými by mohol pripraviť projekt a podať žiadosť o projekt. Správca programu by touto cestou chcel posmeliť potenciálnych žiadateľov, aby priamo oslovili potenciálneho projektového partnera z Nórska a prerokovali možné projektové nápady.

Jedná sa o spoločnosť Åpenhet, ktorá je nórskou vládnou technologickou spoločnosťou so sídlom v Osle a Paríži. Åpenhet sa špecializuje na dobrú správu vecí verejných a tvorbu politík prostredníctvom dát. Spoločnosť má skúsenosti s pilotnými projektmi predsedníctva EÚ a momentálne úzko spolupracujú s OECD a na rozšírení EÚ s cieľom tvorby politiky dobrej správy vecí verejných  prostredníctvom riešení založených na faktoch. Táto spoločnosť hľadá partnera (partnerov), ktorý(í) môžu profitovať z ich znalostí a vedomostí v oblasti dobrej správy vecí verejných a technických riešení vizualizácie údajov s cieľom pomôcť zlepšiť život v krajine.

Spoločnosť Åpenhet  môžete kontaktovať tu:

Kleng Bråtveit kleng.bratveit@apenhet.com

Viac informácií o spoločnosti môžete nájsť tu (stránka je v angličtine) :

www.apenhet.com