Výzvy z Fondu pre Bilaterálne vzťahy pod programom Kultúra otvorené!

15.12.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Kultúra“ dnes zverejnil 2 otvorené výzvy na podporu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

  • Výzva s kódom CLTBF04 s alokáciou 25 000 eur je venovaná podpore spolupráce v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva - podpora pre jednotlivé bilaterálne iniciatívy je možná do výšky 7 000 eur.
  • Výzva s kódom CLTBF05 s alokáciou 20 000 eur podporí vzájomnú spoluprácu v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia - podpora pre jednotlivé bilaterálne iniciatívy je rovnako možná do sumy 7 000 eur .

Dokumenty k výzvam, podmienky podpory, výberové kritériá a ďalšie potrebné informácie nájdete na linkoch: