ZMENA! Informačný seminár k výzve LDI01 bude realizovaný online formou

28.08.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, skrátene „Miestny rozvoj a inklúzia", otvoril dňa 5.8.2020 možnosť registrovať sa na Informačný seminár k výzve LDI01, vrátane predstavenia potenciálnych nórskych partnerov a možnosti individuálnych rozhovorov, ktorý sa mal uskutočniť dňa 10. septembra 2020 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, Košice.

Úrad vlády SR v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR, na základe odporúčaní relevantných inštitúcií pristúpil k rozhodnutiu nerealizovať tento seminár osobnou formou ako fyzické stretnutie, ale realizovať tento seminár online formou. 


Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 7.9.2020 poskytnuté podrobnejšie informácie, ako sa možno predmetného seminára zúčastniť online formou.

 

Veríme, že forma realizácie tohto seminára bude maximálne jednoduchá, užívateľsky prívetivá a technicky prípustná každému registrovanému účastníkovi.


Registrácia je stále otvorená do 4. septembra 2020.

Znenie výzvy LDI01 nájdete tu: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ld01/

Tešíme sa na Vašu účasť.