Zverejnenie štúdie napomáhajúcej v boji proti domácemu násiliu

08.06.2020

Jedným z cieľov programu Domáce a rodovo podmienené násilie implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 je aj boj proti násiliu v blízkych vzťahoch, ktoré sa stalo globálnym problémom verejného zdravia. Tento fakt je dôvodom potreby implementácie terapeutických programov určených na pomoc jednotlivcom, ktorí dobrovoľne hľadajú pomoc pri znižovaní počtu opakujúcich sa prípadov násilia v intímnom partnerstve.

Tím odborníkov z nemocnice St. Olav v Nórskom Trondheime v spolupráci s Nórskou univerzitou pre výskum a technológie v boji proti domácemu násiliu vytvoril nový študijný liečebný program pre násilníkov v blízkych vzťahoch s názvom “Kognitívna behaviorálna skupinová terapia verzus skupinová terapia zameraná na znižovanie stresu pre intímne partnerské násilie: náhodná kontrolovaná štúdia“. Predmetná štúdia porovnáva účinnosť kognitívno-behaviorálnej skupinovej terapie so skupinovou terapiou  založenou na redukcii vedomého stresu založenom pri znižovaní násilného správania medzi jednotlivcami, ktorí sú v intímnom násilnom vzťahu a ktorí dobrovoľne hľadajú pomoc.