Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi - výzva DGV01 vyhlásená!

18.07.2019

Správca programu Úrad vlády SR dňa 18. júla 2019 vyhlásil výzvu DGV01 na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v programe Domáce a rodovo podmienené násilie.

Účelom výzvy je podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vrátane, ale nie len, podpory vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie

Text výzvy a jej prílohy nájdete <<TU>>

V rámci Informačného dňa k výzve na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorý sa konal dňa 25. júna 2019 v Banskej Bystrici bola predstavená možná spolupráca s potenciálnymi partnermi z Nórska na projektovej úrovni, ktorú osobne odprezentovala zástupkyňa donorského partnera programu p. Pernille Venner Dehli  z Nórskeho riaditeľstva pre zdravie.

Prezentácia Nórskeho riaditeľstva pre zdravie 

Výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva za účelom podania žiadosti v rámci výzvy DGV01, vrátane zoznamu potenciálnych partnerov projektov z Nórska nájdete <<TU>>