Výzva na bilaterálnu spoluprácu v rámci programu "Miestny rozvoj a inklúzia" vyhlásená!

31.07.2020

Správca programu - Úrad vlády SR dnes, dňa 31. júla 2020, vyhlasuje výzvu LDIBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, určenej pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy LDI01 na podporu projektov zlepšujúcich prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností. Cieľom je zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.