Výzva pre bilaterálne vzťahy v programe Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásená!

06.07.2021

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 6.7.2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni programov: Domáce a rodovo podmienené násilie - výzva v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (DGVBF02)

Účelom výzvy je vytvorenie veľmi flexibilných a jednoduchých nástrojov pre uľahčenie návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi partnermi z Nórska za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy DGV02 - Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí.


Výzva DGVBF02