Niekoľko často kladených otázok (FAQ) k výzvam CLT01 a CLT02 vrátane odpovedí

23.09.2019

Správca programu Kultúra zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzvam CLT01 (podpora obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva) a CLT02 (podpora súčasného umenia a kultúry).

Veríme, že aj tieto informácie poskytnú dodatočné vysvetlenia k predmetným výzvam a prispejú k príprave kvalitných projektov.

Zároveň dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na informačný seminár k výzve CLT01 na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva, ktorý sa uskutoční dňa 15.10.2019 a informačný seminár k výzve CLT02  zameranej na súčasné umenie a kultúru, ktorý sa uskutoční dňa 16.10.2019.


Texty výziev: