Očakávané výzvy v oblasti kultúry – otvorené!

26.07.2019

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 26. júla 2019 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Cieľom výzvy CLT01 je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné a ďalšie využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Cieľom výzvy CLT02 v rámci schémy malých grantov je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.


V dňoch 12. a 13. júna 2019 v súvislosti s uvedenými výzvami Správca programu zorganizoval v Košiciach v priestoroch Východoslovenskej galérie Informačné dni pre potenciálnych žiadateľov ako aj Seminár pre vytváranie budúcich partnerstiev medzi potenciálnymi žiadateľmi a donorskými projektovými partnermi s bohatou účasťou zástupcov z Nórskeho kráľovstva. Prezentácie zástupcov jednotlivých nórskych inštitúcií a umelcov ako aj informácia o možnostiach hľadania partnera z Lichtenštajnska si môžete stiahnuť TU.


Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Bilaterálneho fondu programu Kultúra CLTBF01 a CLTBF02 na sieťovanie a budovanie partnerstiev s potenciálnymi donorskými partnermi boli zverejnené dňa 4.6.2019 a obsahujú v prílohe aj zoznamy inštitúcií ako potenciálnych projektových partnerov TU.