Z ÚROVNE PROGRAMOV VÝZVY PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÉ!

04.06.2019

Správca programu Úrad vlády SR dňa 4.6.2019 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni programov:

  • Domáce a rodovo podmienené násilie - výzva v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (DGVBF01)
  • Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca - vývy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (CLTBF01 a CLTBF02)

Účelom týchto výziev je vytvorenie veľmi flexibilných a jednoduchých nástrojov pre uľahčenie návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi partnermi z donorských štátov za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt

pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výziev: