Novinky

Obrázok ku správe:Informačný seminár k výzve LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Informačný seminár k výzve LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

05.08.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021…

Obrázok ku správe:Mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004!

Mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004!

05.08.2020

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku v spolupráci s Úradom vlády SR vytvorilo mapu projektov, ktoré boli podporené od roku 2004, t.j. v…

Obrázok ku správe:Informácia o plánovanom vyhlásení ďalšej Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Informácia o plánovanom vyhlásení ďalšej Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

04.08.2020

SK - INKLÚZIA RÓMOV A POSILNENIE ICH POSTAVENIA … Kód výzvy: LDI02 … Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:  september 2020 … Predpokladaný termín…

Obrázok ku správe:Výzva na bilaterálnu spoluprácu v rámci programu "Miestny rozvoj a inklúzia" vyhlásená!

Výzva na bilaterálnu spoluprácu v rámci programu "Miestny rozvoj a inklúzia" vyhlásená!

31.07.2020

Správca programu - Úrad vlády SR dnes, dňa 31. júla 2020, vyhlasuje výzvu LDIBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy…

Obrázok ku správe:Prvá výzva v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyhlásená!

Prvá výzva v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyhlásená!

15.07.2020

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 15. júla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby…

Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

30.06.2020

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov…

Obrázok ku správe:Ministerstvo životného prostredia SR: Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

Ministerstvo životného prostredia SR: Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

19.06.2020

Dňa 28. februára 2020 boli v rámci Programu SK-Klíma uzavreté tri výzvy na predkladanie žiadostí o projekt: Výzva „Akčné plány na zmierňovanie…

Obrázok ku správe:Zverejnenie štúdie napomáhajúcej v boji proti domácemu násiliu

Zverejnenie štúdie napomáhajúcej v boji proti domácemu násiliu

08.06.2020

Jedným z cieľov programu Domáce a rodovo podmienené násilie implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 je aj boj proti…