Informačné videá o aktuálne zverejnených výzvach v programe Kultúra a vo Fonde pre bilaterálne vzťahy

07.08.2019

Rozhovor o výzvach CLT01 a CLT02 v programe Kultúra:

Rozhovor o výzvach FBR01 a FBRTG01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy: