Obchod a inovácie


Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na podporu start-upov (BIN SGS 01) sú známe

Výskumná agentúra: Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na podporu start-upov (BIN SGS 01) sú známe

23.09.2021

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 10.9.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy schémy…

Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

24.08.2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je…

Obrázok ku správe:Informačný online seminár k výzve BIN 02

Informačný online seminár k výzve BIN 02

02.08.2021

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov, pozýva záujemcov na informačný seminár k vyhlásenej …

Obrázok ku správe:Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného…

Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

30.06.2020

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov…

Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva na cestovný grant programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

Výskumná agentúra: Vyhlásená výzva na cestovný grant programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

04.03.2020

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), financovanú z Fondu…

Obrázok ku správe:Aktuálny stav spustenia jednotlivých programov

Aktuálny stav spustenia jednotlivých programov

22.03.2019

V novembri 2018 boli podpísané programové pre programy: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Domáce a rodovo…