Obchod a inovácie


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
BIN 01_2021_001 Digital Energy Service Platform KOOR, s.r.o. 865 832 €Active
BIN 01_2021_003 ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services) WELLNEA s. r. o., r. s. p. 1 457 009 €Active
BIN 01_2021_005 Clean electro charging MARTEL Trade s.r.o. 574 289 €Active
BIN 01_2021_007 Ecological CNG in industry and logistics LUBEX, s.r.o. 383 551 €Active
BIN 01_2021_009 Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 433 674 €Terminated
BIN 01_2021_010 Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices NOVOTA ART, s.r.o. 1 874 680 €Active
BIN 01_2021_012 Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line REVOL TT Consulting s. r. o. 1 388 110 €Active
BIN 01_2021_013 Oversen - keep an eye on your beloved seniors EMM, s.r.o. 486 551 €Active
BIN 01_2021_015 Community ERP in Cloud Asseco Solutions, a.s. 883 149 €Active
BIN 01_2021_016 Innovation of plastic waste recycling system Greentech Slovakia s.r.o. 200 000 €Active
BIN 01_2021_017 Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery and processes VIPO, a.s. 703 074 €Active
BIN 01_2021_020 Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill Diagnose.me a. s. 804 361 €Active
BIN 01_2021_021 Micro Pirana ROEZ, s.r.o. 372 750 €Active
BIN 01_2021_024 Innovation of the production process of the natural thermal and accoustic insulation from sheep wool Wool Style s. r. o. 416 949 €Active
BIN 02_2021_002 Bridging the gap for people with food restrictions - Safe Food BA Solar, s.r.o. 764 626 €Active
BIN 02_2021_024 Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers BAMIDA s.r.o. 1 197 230 €Active
BIN 02_2021_025 Competitiveness of the company by purchasing new technology ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 202 500 €Active
BIN SGS 02_2021_001 Zelené inovácie v študentských záverečných prácach a semestrálnych projektoch Slovenská technická univerzita v Bratislave 185 343 €Active
BIN SGS 02_2021_003 Udržateľnosť miest a komunít v plánovaní a architektúre Slovenská technická univerzita v Bratislave 200 000 €Active
BIN SGS 02_2021_005 Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Prešov 198 472 €Active
BIN SGS 02_2021_009 Interaktívne digitálne nástroje v praktickom výcviku odborného vyučovania Súkromná stredná odborná škola DSA 197 464 €Active
BIN SGS01_2020_003 mFIRES – Modular First Responder Information System INTELLOPE, s.r.o. 169 569 €Active
BIN SGS01_2020_005 OPATRIO: Web-based application for home care service management PROROZVOJ, s. r. o. 160 488 €Active
BIN SGS01_2020_010 Predictive telemedicine platform for senior populations S-Case s. r. o. 140 418 €Terminated
BIN SGS01_2020_011 Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials Setup.lighting s.r.o. 166 176 €Active
BIN SGS01_2020_012 SELITEX - Second Life for Textile WAKIVAKY j.s.a 194 787 €Active
BIN SGS01_2020_023 Energy savings and a better environment for children with attendance analysis Zachráň včely s.r.o. 154 350 €Active
BIN SGS01_2020_026 Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation niore Energy, s.r.o. 159 750 €Active
BIN SGS01_2020_030 Green roof, energy and water flow model Sky Gardens, s.r.o. 144 513 €Terminated
BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 156 366 €Active
BIN SGS02_2021_004 Centrum predmetov s otvoreným obsahom Slovenská technická univerzita v Bratislave 200 000 €Active
BIN SGS02_2021_007 Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby Žilinská univerzita v Žiline 199 648 €Active
BIN SGS02_2021_008 Pripravení na 21. storočie Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 158 850 €Active
BIN SGS02_2021_010 Budúce inovácie v učení vedy už dnes Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (Combined school) 47 033 €Active
BIN SGS02_2021_011 Výzvy obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0 Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o. 186 900 €Active
BIN SGS02_2021_013 Výskum a implementácia zelených inovácií v krajinnej architektúre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 179 175 €Active
BIN SGS03_2022_001 Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu Univerzita Komenského v Bratislave 176 393 €Active
BIN SGS03_2022_002 Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií Žilinská univerzita v Žiline 199 944 €Active
BIN SGS03_2022_003 Budovanie excelentnosti v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave 178 808 €Active