Vicepremiérka Remišová: Vďaka Grantom EHP a Nórska chránime pamiatky, pomáhame kultúre a rozvíjame občiansku spoločnosť

05.01.2022

Prinášame riešenia pre lepší život ľudí v regiónoch. Jedným a dlhoročne osvedčeným nástrojom sú granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Granty sa využívajú na obnovu pamiatok, rozvoj kultúry v regiónoch aj na podporu občianskych aktivít.

„Slovensko ešte stále nedokázalo naplno využiť potenciál pre rozvoj turizmu, pritom tu máme krásnu prírodu aj cenné historické pamiatky. Cestovný ruch vytvára veľmi dobré podmienky pre rozvoj miestnej ekonomiky a tvorbu nových pracovných miest. Jedným z predpokladov rozvoja udržateľného turizmu je ochrana a obnova nášho národného kultúrneho dedičstva. Slovensko má v tejto oblasti výrazný investičný dlh z minulosti, podporu potrebujú stovky pamiatok, mnohé z nich sú v havarijnom stave. Veľkou pomocou v našej snahe sú práve Granty EHP a Nórska,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

 „Z výzvy z Grantov EHP sme v roku 2021 rozbehli obnovu a záchranu 19 cenných pamiatok za takmer 15,7 milióna eur. Naším cieľom nie je len pamiatky zrekonštruovať, ale aj im vdýchnuť nový život. Preto podporujeme také projekty, ktoré obnovené pamiatky otvoria viac verejnosti, napríklad formou kultúrnych či vzdelávacích aktivít.“ Medzi obnovenými pamiatkami sú napríklad Draškovičovský kaštieľ zo 17. storočia v obci Čachtice, významná funkcionalistická pamiatka Nitry – Vila K., Evanjelické lýceum na Konventnej ulici v Bratislave či barokový kaštieľ rodiny Motešických v Ladcoch.

„Z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu sme tiež podporili rozvoj súčasnej kultúry a umenia. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa počas pandémie ocitli umelci, organizátori podujatí a ďalší pracovníci v kultúrnom a kreatívnom priemysle,“ skonštatovala ministerka investícií. Do súčasnej kultúry, umenia a  kultúrnej spolupráce s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom smerovala z týchto grantov podpora takmer 2,9 milióna eur na 17 projektov. V prvej výzve z programu Kultúra išlo 1,5 milióna eur medzi 9 projektov súčasnej kultúry a umenia a v druhej smerovali granty vo výške takmer 1,4 milióna eur na osem kultúrnych projektov. Medzi podporenými sú napr. Art Cafe v Banskej Štiavnici a jeho projekt SLICE, projekt súčasnej hudby NOISS združenia Atrakt Art, Konvergenciami pripravované Hudobné mosty či projekt Minulosť definuje našu budúcnosť, za ktorým stojí občianske združenie Post Bellum SK.

„Za dôležitú v týchto ťažkých časoch považujeme tiež podporu miestnych komunít a projektov, ktoré sa venujú mládeži, alebo marginalizovaným rómskym komunitám,“ zdôraznila Remišová. Na miestny rozvoj a inklúziu išli granty vo výške takmer 12,5 milióna eur. Umožnia uskutočniť 22 projektov, ktoré uspeli v troch výzvach. Orientujú sa na rozvoj multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch, na  zlepšenie života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a na podporu miestnych iniciatív. Granty pomôžu napríklad pri vzniku Multifunkčného centra v Moldave nad Bodvou, ktoré spojí deti a mládež minority s majoritou. Tiež sa použijú na viacero projektov zameraných na odstraňovanie predsudkov pri zamestnávaní Rómov z marginalizovaných komunít alebo na boj proti diskriminácii rómskych detí vo vzdelávaní.

„Rovnosť žien a mužov je základným princípom slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Žiaľ, stereotypy a diskriminácia v istej miere stále pretrvávajú. Napríklad, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 20 percent menej ako ich mužskí kolegovia. Musíme sa preto viac zasadzovať, aby sa tieto nespravodlivé rozdiely zotreli, musíme pomáhať rodinám a ženám, aby sa po materskej dovolenke mohli plnohodnotne vrátiť do práce. Ženy tiež musia mať podmienky na to, aby sa vo väčšej miere mohli angažovať vo verejnom živote. V neposlednom rade je dôležité potierať všetky formy diskriminácie a násilia proti ženám,“ uviedla vicepremiérka. Z grantových programov Domáce a rodovo podmienené násilie išlo na 9 projektov venovaných prevencii a rozširovaniu povedomia o rovnoprávnosti žien a mužov z prvej výzvy viac ako 1,5 milióna eur. V roku 2021 boli ďalej vyhlásené dve otvorené výzvy, a to prvá za viac ako 3,3 milióna eur pre intervenčné tímy, ktoré lokálne pomáhajú obetiam a druhá vo výške 2 milióny eur na zlepšovanie služieb v tejto oblasti.


Zdroj:

www.mirri.gov.sk/aktuality/granty-ehp/vicepremierka-remisova-vdaka-grantom-ehp-a-norska-chranime-pamiatky-pomahame-kulture-a-rozvijame-obciansku-spolocnost/