Domáce a rodovo podmienené násilie


Momentálne nie sú vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie projektov. Predpokladaný termín vyhlásenia prvých výziev je máj / jún 2019.