Domáce a rodovo podmienené násilie


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
DGV01003 Various ways to equality MyMamy, o.z. 179 730 €Active
DGV01004 Propora rodovej rovnosti (PRR) Inštitút ľudských práv 199 705 €Active
DGV01005 Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR) Človek v ohrození, n. o. 186 166 €Active
DGV01006 ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVOSLOSTI EsFem 179 330 €Active
DGV01007 Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 180 575 €Active
DGV01008 Ženské práva sú ľudské práva OZ Žena v tiesni 118 580 €Active
DGV01009 Spoločne za rovnosť Risotto o.z. 198 000 €Active
DGV01010 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group" Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 176 047 €Active
DGV01012 Ženy v komunite Únia materských centier 112 570 €Active
DGVPP001 JEJ PRÍBEH Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 360 000 €Active
DGVPP002 Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 300 000 €Active