Domáce a rodovo podmienené násilie


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
DGV01003 Rôzne cesty k rovnosti MyMamy, o.z. 179 730 €Active
DGV01004 Podpora rodovej rovnosti (PRR) Inštitút ľudských práv 282 517 €Active
DGV01005 Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR) Človek v ohrození, n. o. 186 166 €Active
DGV01006 ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVISLOSTI EsFem 179 330 €Active
DGV01007 Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 180 575 €Active
DGV01008 Ženské práva sú ľudské práva OZ Žena v tiesni 118 580 €Active
DGV01009 Spoločne za rovnosť Risotto o.z. 198 000 €Active
DGV01010 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group" InTYMYta 176 047 €Active
DGV01012 Ženy v komunite Únia materských centier 155 020 €Active
DGV02013 Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! Fenestra 486 622 €Active
DGV02014 Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti ALEJ Poradenské centrum 499 702 €Active
DGV02015 Bezpečná cesta z násilia OZ Žena v tiesni 535 400 €Active
DGV02016 Za dverami domova Poradenské centrum Nádej 457 212 €Cancelled
DGV02017 Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia Centrum Slniečko, n.o. 599 258 €Active
DGV02018 LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne LUNA n.o. 600 000 €Active
DGV02022 Staviame Mosty Pomoci Centrum sociálnych služieb KA 519 497 €Active
DGV03019 Zastaviť cyklus násilia Aliancia žien Slovenska 577 704 €Active
DGV03020 BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti BUDÚCNOSŤ, n.o. 493 403 €Active
DGV03021 "Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti TENENET o.z. 458 848 €Active
DGVPP001 JEJ PRÍBEH Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 360 000 €Cancelled
DGVPP002 Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 400 000 €Active