Domáce a rodovo podmienené násilie


Obrázok ku správe:Konferencia "Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie"

Konferencia "Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie"

27.05.2024

V dňoch od 6. do 8.  decembra 2023 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia a stretnutie siete Synergy, ktorej názvom a ústrednou témou bola…

Obrázok ku správe:Nový výskum v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Nórsku a na Slovensku

Nový výskum v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Nórsku a na Slovensku

04.12.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie, “ implementovaného v…

Obrázok ku správe:Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Domáce a rodovo podmienené násilie (DGVDP)

Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Domáce a rodovo podmienené násilie (DGVDP)

15.08.2023

Dňa 28.7.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie”…

Obrázok ku správe:Záznam zo školenia k verejnému obstarávaniu ÚVO

Záznam zo školenia k verejnému obstarávaniu ÚVO

25.05.2023

Dňa 11.05.2023 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov Grantov EHP a Nórska organizované Úradom pre verejné obstarávanie zamerané na verejné…

Obrázok ku správe:Výzva z Fondu pre Bilaterálne vzťahy pod programom Domáce a rodovo podmienené násilie otvorená!

Výzva z Fondu pre Bilaterálne vzťahy pod programom Domáce a rodovo podmienené násilie otvorená!

20.12.2022

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok…

Obrázok ku správe:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mení svoje sídlo!

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mení svoje sídlo!

28.07.2022

Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022 . Odbor Grantov EHP a Nórska zabezpečuje implementáciu Grantov EHP a Nórska na Slovensku…

Obrázok ku správe:Edukačná kampaň "Spoznaj Granty EHP a Nórska" spojená so súťažou

Edukačná kampaň "Spoznaj Granty EHP a Nórska" spojená so súťažou

13.05.2022

Spoznáte s nami Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spolu s nimi aj Granty EHP a Nórska na Slovensku! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a…

Obrázok ku správe:Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky výzvy DGV03

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky výzvy DGV03

21.04.2022

28. marca 2022 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie…