Klíma


Obrázok ku správe:Záznam zo školenia k verejnému obstarávaniu ÚVO

Záznam zo školenia k verejnému obstarávaniu ÚVO

25.05.2023

Dňa 11.05.2023 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov Grantov EHP a Nórska organizované Úradom pre verejné obstarávanie zamerané na verejné…

Obrázok ku správe:Edukačná kampaň "Spoznaj Granty EHP a Nórska" spojená so súťažou

Edukačná kampaň "Spoznaj Granty EHP a Nórska" spojená so súťažou

13.05.2022

Spoznáte s nami Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spolu s nimi aj Granty EHP a Nórska na Slovensku! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a…

Obrázok ku správe:Ministerstvo životné prostredia SR: Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výziev ACC04 a ACC05 v programe SK-Klíma

Ministerstvo životné prostredia SR: Uzatvorenie projektových zmlúv v rámci výziev ACC04 a ACC05 v programe SK-Klíma

22.02.2022

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy: • pre 6 projektov, ktoré boli…

Obrázok ku správe:Tlačová správa Ministerstvo životného prostredia SR ako správcu programu Klíma: Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

Tlačová správa Ministerstvo životného prostredia SR ako správcu programu Klíma: Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

05.11.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu…

Obrázok ku správe:Ministerstvo životného prostredia SR: Výsledky výberového procesu v programe Klíma - výzvy ACC04 a ACC05

Ministerstvo životného prostredia SR: Výsledky výberového procesu v programe Klíma - výzvy ACC04 a ACC05

03.11.2021

Dňa 26.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy…

Obrázok ku správe:Ministerstvo životného prostredia SR: Nové výzvy vyhlásené!

Ministerstvo životného prostredia SR: Nové výzvy vyhlásené!

16.12.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlásilo dňa 15.12.2020 dve výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zamerané na:

Obrázok ku správe:Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného…

Obrázok ku správe:Vyhlásená výzva pre aktivity menšieho rozsahu v rámci programu SK-Klíma - cestovné granty (ACC_BF 01)

Vyhlásená výzva pre aktivity menšieho rozsahu v rámci programu SK-Klíma - cestovné granty (ACC_BF 01)

10.02.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01…