Miestny rozvoj a inklúzia


Obrázok ku správe:Výzva LDI02 zameraná na podporu intervencií priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám - predĺžená!

Výzva LDI02 zameraná na podporu intervencií priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám - predĺžená!

11.11.2020

Správca programu - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR – dňa 8. septembra 2020 (vtedy ešte ako Úrad vlády SR) vyhlásil…

Obrázok ku správe:Najčastejšie kladené otázky a vypracované odpovede k výzve LDI02

Najčastejšie kladené otázky a vypracované odpovede k výzve LDI02

04.11.2020

Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve…

Obrázok ku správe:Často kladené otázky a odpovede k výzve LDI01 zameranej na vytvorenie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Často kladené otázky a odpovede k výzve LDI01 zameranej na vytvorenie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

03.11.2020

Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie…

Obrázok ku správe:Štátny pedagogický ústav: Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Štátny pedagogický ústav: Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

21.10.2020

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva v rámci projektu: „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich…

Obrázok ku správe:Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného…

Obrázok ku správe:Informačný online seminár k výzve LDI02 - podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám

Informačný online seminár k výzve LDI02 - podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám

28.09.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ financovaného z Nórskych grantov 2014-2021, oznamuje…

Obrázok ku správe:Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch bola predĺžená

Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch bola predĺžená

25.09.2020

Správca programu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" - Úrad vlády SR dňa 25. septembra 2020 predĺžil termín výzvy LDI01 na…

Obrázok ku správe:Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy LDI01 zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

09.09.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, si dovoľuje…