Miestny rozvoj a inklúzia


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
LDI01002 Byť pasívni nie je cesta Obec Rožkovany 465 500 €Cancelled
LDI01003 SpoluBližšie (TogetherCloser) Mesto Spišská Belá 444 482 €Active
LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 594 519 €Active
LDI01005 Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou. Mesto Moldava nad Bodvou 616 520 €Active
LDI01006 Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami 951 977 €Active
LDI01007 Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých Mesto Snina 877 050 €Active
LDI01008 Jednota v rozmanitost Obec Prakovce 773 184 €Active
LDI01009 Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave Mesto Jelšava 992 978 €Active
LDI01010 Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová Obec Kružlová 352 701 €Active
LDI02012 Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“ Združenie mladých Rómov 951 590 €Active
LDI02013 Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce Obec Betlanovce 974 535 €Cancelled
LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí Mesto Lučenec 749 105 €Active
LDI02015 Inkluzívne susedstvá nezisková organizácia Projekt DOM.ov 776 200 €Active
LDI02016 Zmena 21 Armáda spásy na Slovensku 842 168 €Active
LDI02024 Centrá obnovy Gemera Obnovme Gemer, n.o. 975 070 €Active
LDI02026 Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina Mesto Žilina 384 327 €Active
LDI02027 Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi Obec Pečovská Nová Ves 276 744 €Active
LDI02028 Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity Mesto Svidník 523 660 €Active
LDI02029 IncluCAMPUS eduRoma 443 902 €Active
LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov Agentúra práce BBSK, n.o. 124 964 €Active
LDI03018 Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii Utopia 97 500 €Active
LDI03020 Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku Centrum komunitného organizovania 142 348 €Active
LDI03021 Misia 1000 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 199 983 €Active
LDI03022 UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít Karpatská nadácia 199 956 €Active
LDI03023 Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii Človek v ohrození, n. o. 169 531 €Active
LDI03025 Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove Obec Zborov 199 520 €Active
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Active