Miestny rozvoj a inklúzia


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
LDI01002 Byť pasívni nie je cesta Obec Rožkovany 465 500 €Active
LDI01003 SpoluBližšie (TogetherCloser) Mesto Spišská Belá 444 482 €Active
LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 594 519 €Active
LDI01005 Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou. Mesto Moldava nad Bodvou 616 520 €Active
LDI01006 Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami 951 977 €Active
LDI01007 Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých Mesto Snina 877 050 €Active
LDI01008 Unity through Diversity Municipality Prakovce 773 184 €Active
LDI01009 Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave Mesto Jelšava 1 000 000 €Active
LDI01010 Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová Kružlová 352 701 €Active
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Active