Kultúra


Z ÚROVNE PROGRAMOV VÝZVY PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÉ!

04.06.2019

Správca programu Úrad vlády SR dňa 4.6.2019 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni…

Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

22.05.2019

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (Granty…

Informácia o plánovanej výzve malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia

22.05.2019

Predbežné oznámenie Výzvy malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia (Granty EHP 2014 – 2021) Kód výzvy…

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá – súčasné umenie a kultúra

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…

Aktuálny stav spustenia jednotlivých programov

22.03.2019

V novembri 2018 boli podpísané programové pre programy: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Domáce a rodovo…

Otváracia konferencia programu „Kultúra“

15.01.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…