Kultúra


 

 

Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
CLT01003 Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera Mesto Jelšava 1 000 000 €Active
CLT01004 Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne Židovská náboženská obec v Trenčíne 898 000 €Active
CLT01005 Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina Štátny komorný orchester Žilina 937 752 €Active
CLT01006 LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town) 999 757 €Active
CLT01007 HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov Slovenské národné múzeum 949 871 €Active
CLT01008 Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY) Bohdal s. r. o. 563 462 €Active
CLT01009 Otvorený depozitár Múzeum Slovenského národného povstania 999 357 €Active
CLT01010 Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA) Slovenská výtvarná únia 807 840 €Active
CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 000 000 €Active
CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA) Vila K 300 170 €Active
CLT01013 Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 834 139 €Active
CLT01014 Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON). Obec Beckov 809 165 €Active
CLT01024 Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa Mesto Želiezovce 736 946 €Active
CLT01025 Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa) Silvia Da Col Heisar s.r.o. 375 966 €Active
CLT01026 Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach Trenčiansky samosprávny kraj 800 000 €Active
CLT01027 Radnica otvorená komunitám (Radnica) Mesto Levoča 849 955 €Active
CLT01028 Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach Obec Lednické Rovne 999 789 €Active
CLT01029 Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 799 550 €Cancelled
CLT01030 Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice Mestské kultúrne stredisko Levice 900 000 €Active
CLT02015 EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA) Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 240 807 €Active
CLT02016 KÓSY KINO CINEFIL 153 794 €Active
CLT02017 ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia Žudro 199 798 €Active
CLT02018 Študentské fórum Fest Anča ANČA 120 609 €Active
CLT02019 Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier - SLICE OZ Povala 111 039 €Active
CLT02020 Deň hliny - Čaro hliny Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 198 918 €Active
CLT02021 NOISS (Nórsko - Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 192 300 €Active
CLT02022 EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít Nadácia Milana Šimečku 182 130 €Active
CLT02023 Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku Pôtoň 200 000 €Active
CLT03031 Mesiac autorského čítania 2023 v Banskej Štiavnici a v Bratislave literarnyklub.sk 189 130 €Active
CLT03032 Ako porozumieť digitálnym zbierkam Slovenská národná galéria 199 925 €Active
CLT03033 Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev BRAK 186 019 €Active
CLT03034 Hudba je len jedna Solamente Naturali 85 071 €Active
CLT03035 Hudobné mosty - vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 196 163 €Active
CLT03036 Pohoda – zveľaďujme slobodu Pohoda festival (s.r.o.) 181 040 €Active
CLT03037 Minulosť definuje našu budúcnosť POST BELLUM SK 187 949 €Active
CLT03038 Epic Residencies Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho 149 601 €Active
CLT03039 Rastieme s kultúrou Otvor dvor 199 100 €Active
CLT03040 ART & HOLOCAUST Tatranská galéria v Poprade 115 995 €Active
CLT03041 Môj dom Východoslovenská galéria 106 490 €Active
CLTPP001 Pro Monumenta II. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 500 000 €Active
CLTPP002 Červený Kláštor - znovuzrodený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 100 000 €Active